برنامه استراتژیک و اهداف و چشم اندازها

ماموریت

مرکز تحقیقات سلامت بارداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مأموریت دارد، با بهره مندی از توانمندی های اعضای هیئت علمی در داخل و خارج از کشور و کارشناسان خود و با استفاده از ساختار مناسب و بکارگیری منابع موجود، فعالیت های زیر را جهت حفظ و ارتقا موقعیت خود در استان و کشور انجام دهد:

 • * پژوهش و تولید علم و اطلاعات در راستای ارتقای سلامت بارداری و اصلاح نظام سلامت بارداری در سطح استانی، کشوری و منطقه ای
 • * پژوهش در زمینه سلامت بارداری
 • * پژوهش در زمینه کاهش مرگ مادر و نوزاد
 • * فعالیتهای اختصاصی در زمینه سلامت مادران باردار
 • * فعالیتهای اختصاصی در زمینه زایمان ایمن
 • * همکاری با انجمن های مختلف از جمله زنان و زایمان و مسؤلین استان و کشور در جهت پیشگیری و حل معضلات درمانی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران
 • * برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی و ارتقاء برنامه های پژوهشی
 • * ارتقای دانش و مهارت های اعضای گروه، دانشجویان و فارغ التحصیلان
 • * انجام فعالیت در راستای بهبود شاخص های سلامت جامعه
 • * نشر و به اشتراک گذاشتن نتایج پژوهش ها
 • * حفظ و گسترش اخلاق حرفه ای و اسلامی

دانلود کامل فایل


حوزه ریاست

محتوای مرتبط