اعضای پژوهشی مرکز و cv

   
   
اعضای تمام وقت مرکز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

                                          

 

1

مریم نوائی

 مامایی

علم سنجی

cv

2

دکتر مرضیه قاسمی

زنان و زایمان

علم سنجی

cv

3

دکتر بتول تیموری

زنان و زایمان

علم سنجی

cv

4

دکتر مریم رضوی

زنان و زایمان

علم سنجی

cv

5

دکتر ناهید سخاور

زنان و زایمان

علم سنجی

cv

6

دکتر مژگان مختاری

زنان و زایمان

علم سنجی

cv

7

دکتر نرجس نوری

زنان و زایمان

علم سنجی

cv

8

دکتر اقدس عبدالرزاق نژاد

زنان و زایمان

علم سنجی

cv

9

دکتر فرحناز فرزانه

زنان و زایمان

علم سنجی

cv

 

اعضای نیمه وقت مرکز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

                                      

 

1

دکتر زهرا مودی

مامایی

علم سنجی

cv

2

طاهره بریری

مامایی

علم سنجی

cv

3

فرنوش خجسته

مامایی

علم سنجی

cv

4

زهرا پهلوانی شیخی

مامایی

علم سنجی

cv

5

آمنه صفرزاده 

مامایی

علم سنجی

cv

6

دکتر سمیه خزائیان

مامایی

علم سنجی

cv

7

دکتر سمیرا خیاط

مامایی

علم سنجی

cv

8

مرضیه رخش خورشید

مامایی

علم سنجی

cv

9

شهین دخت نوابی ریگی

مامایی

علم سنجی

cv

10

دکتر علی نویدیان

پرستاری

علم سنجی

cv

11

دکتر فریبا یعقوبی نیا

پرستاری

علم سنجی

cv

12

فتیحه کرمان ساروی

پرستاری

علم سنجی

cv

13

دکتر ابوالفضل پاینده

آمار زیستی

علم سنجی

cv

14

دکتر فاطمه آذرکیش

مامایی

علم سنجی

cv

15

دکتر حامد فنایی

فیزیولوژی

علم سنجی

cv

16

دکتر شهرام برجیان  بروجنی

بیهوشی

علم سنجی

cv

17

دکتر عبدالحسین عباسی

نوزادان

علم سنجی

cv

18

علیرضا شاهسونی

پرستاری

علم سنجی

cv

19

مژگان جهانتیغ

پرستاری

علم سنجی

cv

20

دکتر عزیزالله اربابی سرجو

پرستاری

علم سنجی

cv

21

حسن عسگری

پرستاری

علم سنجی

cv

22

زهرا پیشکار مفرد

پرستاری

علم سنجی

cv

23

فاطمه بهمنش پور

پرستاری

علم سنجی

cv

24

دکتر فرزانه منتظری فر

تغذیه

علم سنجی

cv

25

دکتر نسرین رضایی

پرستاری

علم سنجی

cv

26

دکتر سید رفیع حسینی

بینایی سنجی

علم سنجی

cv

27

نجمه مردانی فیض آباد

گفتاردرمانی

علم سنجی

cv

28

حمیده ارباب سرجو

شنوایی سنجی

علم سنجی

cv

29

دکتر فرشته نجفی

پرستاری

علم سنجی

cv

30

دکتر افسانه کریمی

فناوری اطلاعات سلامت

علم سنجی

cv

31

دکتر طاهره صفری

فیزیولوژی

علم سنجی

cv

32

مریم یعقوبی

پرستاری

علم سنجی

cv

33

دکتر محمدعلی میرشکار

فیزیولوژی

علم سنجی

cv

34

حسن ربابی

پرستاری

علم سنجی

cv

35

نرجس خاتون صادقی گوغری

پرستاری

علم سنجی

cv

36

لیلا صفابخش

پرستاری

علم سنجی

cv

37

فاطمه کیانی

پرستاری

علم سنجی

cv

38

دکتر سیمین شریفی

پرستاری

علم سنجی

cv

39

فاطمه کیانی

پرستاری

علم سنجی

cv

40

رقیه کیخا

پرستاری

علم سنجی

cv

41

دکتر مهناز قلجه

پرستاری

علم سنجی

cv

42

دکتر فرشته قلجایی

پرستاری

علم سنجی

cv

43

نسرین محمودی

پرستاری

علم سنجی

cv

44

عالیه سادات جلال الدینی

پرستاری

علم سنجی

cv

45

حامد سارانی

پرستاری

علم سنجی

cv

46

مهدی رضوانی امین

پرستاری

علم سنجی

cv

47

زهرا پورنامدار

پرستاری

علم سنجی

cv

48

نازنین یوسفیان میاندوآب

پرستاری

علم سنجی

cv

49

فرشید سعیدی نژاد

پرستاری

علم سنجی

cv

50

محبوبه دوستکامی

پرستاری

علم سنجی

cv

51

ملیحه راهدار       

پرستاری

علم سنجی

cv

52

فاطمه رضایی کهخایی

پرستاری علم سنجی CV
فرناز جهانتیغ پرستاری   علم سنجی                   cv  

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط