شرایط عضویت در مرکز

شرایط احراز عضویت:

 • پذیرش عضو هیئت علمی در مرکز منوط به ارائه حداقل یک مقاله اصیل چاپ شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی داخلی یا خارجی به عنوان نویسنده اول یا مسئول می‌باشد.
 • تداوم عضویت در مرکز تحقیقاتی منوط به چاپ حداقل یک مقاله اصیل به عنوان نویسنده اول یا مسئول با ذکر نام مرکز تحقیقات در مجلات علمی- پژوهشی معتبر داخلی و خارجی طی مدت 2 سال عضویت می‌باشد.

زمینه‌های فعالیتی اعضای مرکز:

 • همکاری در تحقیقات مرکز به عنوان مجری، همکار یا ناظر
 • همکاری در تهیه و نگارش مقالات
 • همکاری در ترجمه یا نگارش کتاب
 • مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • مشارکت در برگزاری ژورنال کلاب‌ها
 • مشارکت در برنامه‌های مشاوره‌ای
 • مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مرکز
 • حضور در جلسات مرکز

امتیازات اعضای مرکز:

 • صدور ابلاغ عضویت جهت اعضا
 • صدور گواهی ساعات مشارکت اعضا در فعالیت‌های مرکز
 • صدور تقدیرنامه در پایان سال جهت اعضای فعال
 • استفاده از امکانات مرکز جهت پیشبرد اهداف پژوهشی
 • پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مدارک لازم متقاضیان عضویت:

 • ارائه درخواست عضویت به ریاست مرکز
 • ارائه فایل رزومه علمی پژوهشی
 • ارائه فایل علایق تحقیقاتی و مطالعات در حال اجرا
 • ارائه آدرس لینک گوگل اسکولار، ایمیل، آدرس و شماره تماس

 

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط